Vetík

VETÍK

lekarnicka

První pomoc

a jiné veterinární rady

První pomoc a jiné veterinární rady Selhání srdce
image

04.11.2019

Selhání srdce

Selhání srdce patří do skupiny závažných akutních, život ohrožujících stavů. Většinou se vyskytuje u pokročilých stavů onemocnění srdce, kdy i přes medikaci psa léky na srdce dojde k náhlému, výraznému zhoršení celkového zdravotního stavu. Projevuje se náhlou dušností, apatií, neschopností psa zvednout se a chodit. Pes zaujímá polohu v leže na hrudníku nebo na boku s otevřenou tlamou, někdy majitel pozoruje i výtok slin z tlamy a tvorbu bublin u nosu, případně až vykašlávaní krvavě zbarvené tekutiny z horních cest dýchacích.

První pomoc ze strany majitele spočívá ve snaze zklidnit psa, zabezpečit přístup čerstvého vzduchu v místnosti (otevřít okno nebo přesunout psa blíže k balkónu), natáhnout hlavu a krk dopředu, čímž se více zprůchodní dýchací cesty, odstranit sliny a pěnu z oblasti nosu a tlamy a neprodleně kontaktovat veterináře.

Je výslovně doporučeno ještě před příjezdem na veterinu kontaktovat veterináře a obeznámit ho se závažností stavu. Docílí se tím úspory času, který je v danou chvíli pro vašeho pejska ten nejdůležitější. Ošetřující lékař se může do doby vašeho příjezdu na daný stav připravit, což celý proces ošetření urychlí, zjednodušší a významně se tím zvýší šance na přežití psa.

Nezapomeňte, hlavní zásadou každé první pomoci je ZACHOVAT KLID a jednat s rozmyslem!